Graphic designer, illustrator, hobbyist artist, amateur photographer.

3 bước làm truyện tranh một trang
Xin đừng ngại học vẽ
Vẽ vector, bạn làm gì?