Graphic designer, illustrator, hobbyist artist, amateur photographer.

Chẳng thể chạm
Medibang Paint Pro
Mạng xã hội và hiệu ứng tiêu cực
FontBase – Phần mềm quản lý font
Tình yêu trong bức ảnh
Sài Gòn du hí
Có đôi lúc muốn bỏ đi biệt xứ vài năm
Thẻ ghi nhớ dành cho người học chụp ảnh
3 bước làm truyện tranh một trang