Trong thời gian này mình đang thử tập mấy cái mới, ví dụ như bút thủy tinh và màu nước. Chưa nắm vững kĩ thuật sử dụng bút cũng như loại giấy nên nét vẽ không vững và màu chưa đều. Cũng là thử nghiệm thú vị, cảm hứng từ bài hát Kiss Me.

There are currently no comments.

Leave a Reply